Online prijava

Cena SMO popust članske kartice za studente i srednjoškolce iznosi 499 dinara

Upustvo

Bićete obavešteni o vremenu i mestu preuzimanja Vaše kartice putem sms poruke

Molimo Vas da ne popunjavate formular pre uplate novca.

Primer uplatnice (klikni da vidiš sliku u punoj veličini)

Primer uplatnice za članarinu SMO Organizacija

Molimo Vas da ne popunjavate formular pre uplate novca.

Register New Account
Reset Password